ศุกลวัฒน์ ( เวียร์ )

ทั้งบทบาทการแสดง และน้ำเสียงอันไพเราะ บวกกับบุคลิกติดดินจิตใจดี ทำให้เวียร์คือพระเอกนัมเบอร์วันขวัญใจตลอดกาล ยามว่างเขาชอบขี่บิ๊กไบค์ไปช่วยเหลือเด็กๆ ด้อยโอกาส รักธรรมชาติและการถ่ายภาพ

Interests :

Music , Dance Health , Sport Car, Motorsport

3,542,120Followers

More like this

พิมประภา ตั้งประภาพร

ศรัณย์ ศิริลักษณ์

กฤตฤทธิ์ บุตรพรม

ORBIT INFLUENCERS

:: ALL CATEGORY ::