ORBIT INFLUENCERS

เราทำงานร่วมกับ KOL (Key Opinion Leader) เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเมือง รวมถึงขวัญใจชาวต่างจังหวัด (Local Celebrities) ที่มีอิทธิพล ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ด้วยการใช้หลักการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจแนวใหม่ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

:: Travel ::

บิ๊กเอ็ม

กฤตฤทธิ์ บุตรพรม

กฤษ

กฤษดา นวลมี

เตย

กัญญกร พินิจ

ตาล

กัญญา รัตนเพชร์

เอส

กันตพงศ์ บำรุงรักษ์

เกรซ

กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า

เกี่ยวก้อย

ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์

ชิงชิง

คริษฐา สังสะโอภาส

จาด้า

จาด้า อินโตร์เร

เมฆ

จุติ จำเริญเกตุประทีป

ฟิล์ม

ฉัตรดาว สิทธิผล

รุ้ง

ชนัญญา พงษ์นาค

ต้นกล้า

ชัยอนันต์ ปั้นชู

แคท

ซอนญ่า สิงหะ

เบิร์ด

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด

ณัฐ

ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์

เติร์ก

ณัฐชนน ภูวนนท์

แนท

ณัฐชา นวลแจ่ม

จินนี่

ณิชารีย์ พัดทอง

เปรี้ยว

ทัศนียา การสมนุช

นาว

ทิสานาฏ ศรศึก

เอย

ธัญญาภรณ์ เลาหมนตรี

หยก

ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์

นะโม

ธันวาพร นาสมบัติ

วิน

ธาวิน เยาวพลกุล

ธีร์

ธีร์ วณิชนันทธาดา

ไม้

นนทพันธ์ ใจกันทา

อิงอิง

นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์

ซูกัส

บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์

บัว

บัวบูชา ปุณณนันท์

มิ้นท์

บารมิตา สาครจันทร์

พิ้งค์พลอย

ปภาวดี ชาญสมอน

โย

ปราณวรินทร์ ปามี

น้ำฝน

ปริตา ไชยรักษ์

แจมมี่

ปาณิชดา แสงสุวรรณ

พลอย

พลอยไพลิน ตั้งประภาพร

ซัน

พิชยดนย์ พึ่งพันธ์

พิม

พิมประภา ตั้งประภาพร

แพตตี้

พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ

ตูน

พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์

แพร

พิไลรัมภา สิริสุรีภัสร์

มิน

พีชญา วัฒนามนตรี

แอมป์

พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์

มินนี่

ภัณฑิรา พิพิธยากร

ยูโร

ยศวรรธน์ ทะวาปี

พลอย

รัญดภา มันตะลัมพะ

เอี๊ยม

วรรษพร วัฒนากุล

ฐิสา

วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร

โน้ต

วัชรบูล ลี้สุวรรณ

จี

ศจี วงศ์อำไพ

มะนาว

ศรศิลป์ มณีวรรณ์

เกรท

สพล อัศวมั่นคง

เบน

สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ

ฟิฟิล์ม

สิริอมร อ่อนคูณ

เพชรหอม

สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์

ฝ้าย

สุภาพร มะลิซ้อน

นัท

อติรุจ สิงหอำพล

สา

อนิสา นูกราฮา

หนุ่ม

อนุวัต เฟื่องทองแดง

อ๋อม

อรรคพันธ์ นะมาตร์

แองเจิล

อาทิตยา ทองวิชิต

แม็กกี้

อาภา ภาวิไล

ฮาน่า

ฮาน่า ลีวิส

แพรว

เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค