ORBIT INFLUENCERS

เราทำงานร่วมกับ KOL (Key Opinion Leader) เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเมือง รวมถึงขวัญใจชาวต่างจังหวัด (Local Celebrities) ที่มีอิทธิพล ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ด้วยการใช้หลักการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจแนวใหม่ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

:: Popular ::

อ้น

กรกฎ ตุ่นแก้ว

บิ๊กเอ็ม

กฤตฤทธิ์ บุตรพรม

เกรซ

กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า

บูม

กิตตน์ก้อง ขำกฤษ

ก้อง

ก้อง ห้วยไร่

ยุ้ย

จีรนันท์ มะโนแจ่ม

ตาต้า

ชาติชาย ชินศรี

แคท

ซอนญ่า สิงหะ

ด้งเด้ง

ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร

ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์

เปรี้ยว

ทัศนียา การสมนุช

นาว

ทิสานาฏ ศรศึก

เหม่เหม

ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล

ธัน

ธันวา สุริยจักร

นะโม

ธันวาพร นาสมบัติ

ฝ้าย

นิชานันท์ ฝั้นแก้ว

พิม

พิมประภา ตั้งประภาพร

มิน

พีชญา วัฒนามนตรี

มินนี่

ภัณฑิรา พิพิธยากร

ไมค์

ภัทรเดช สงวนความดี

มอส

มอส รัศมี

มิกค์

มิกค์ ทองระย้า

มุก

มุกดา นรินทร์รักษ์

ฐิสา

วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร

โก้

วศิน อัศวนฤนาท

มะนาว

ศรศิลป์ มณีวรรณ์

พอร์ช

ศรัณย์ ศิริลักษณ์

เวียร์

ศุกลวัฒน์ คณารศ

ฟิฟิล์ม

สิริอมร อ่อนคูณ

ฝ้าย

สุภาพร มะลิซ้อน

หนุ่ม

อนุวัต เฟื่องทองแดง

โม

อมีนา พินิจ

อ๋อม

อรรคพันธ์ นะมาตร์

ทับทิม

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

โบว์

เมลดา สุศรี

แซมมี่

แซมมี่ เคาวเวลล์