ORBIT INFLUENCERS

เราทำงานร่วมกับ KOL (Key Opinion Leader) เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเมือง รวมถึงขวัญใจชาวต่างจังหวัด (Local Celebrities) ที่มีอิทธิพล ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ด้วยการใช้หลักการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจแนวใหม่ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

:: Food, Beverage , Restaurant ::

บิ๊กเอ็ม

กฤตฤทธิ์ บุตรพรม

เตย

กัญญกร พินิจ

บูม

กิตตน์ก้อง ขำกฤษ

เกี่ยวก้อย

ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์

ยุ้ย

จีรนันท์ มะโนแจ่ม

ฟิล์ม

ฉัตรดาว สิทธิผล

เฟิร์น

ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร

เบิร์ด

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด

จินนี่

ณิชารีย์ พัดทอง

นะโม

ธันวาพร นาสมบัติ

ฝ้าย

นิชานันท์ ฝั้นแก้ว

บัว

บัวบูชา ปุณณนันท์

เกรซ

บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์

บอม

พงศกร โตสุวรรณวัฒนา

เกรซ

พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์

ตูน

พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์

แพร

พิไลรัมภา สิริสุรีภัสร์

มินนี่

ภัณฑิรา พิพิธยากร

มุก

มุกดา นรินทร์รักษ์

ฐิสา

วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร

เข้ม

หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล

ใจบัว

ใจบัว ฮิดดิง