ORBIT INFLUENCERS

เราทำงานร่วมกับ KOL (Key Opinion Leader) เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเมือง รวมถึงขวัญใจชาวต่างจังหวัด (Local Celebrities) ที่มีอิทธิพล ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ด้วยการใช้หลักการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจแนวใหม่ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

:: Health , Sport ::

ดนฐ์

กณิณ ปัทมนันถ์

อ้น

กรกฎ ตุ่นแก้ว

บิ๊กเอ็ม

กฤตฤทธิ์ บุตรพรม

บิ๊ก

กฤษฎา สุภาพพร้อม

แก้ม

กวินตรา โพธิจักร

เตย

กัญญกร พินิจ

เอส

กันตพงศ์ บำรุงรักษ์

เกรซ

กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า

บูม

กิตตน์ก้อง ขำกฤษ

ไวท์

กุลธวัช บัวเจริญ

เกี่ยวก้อย

ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์

ป่าน

คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์

ตรัย

จักรภัทร อังศุธนมาลี

จิณณ์

จิณณะ นวรัตน์

ยุ้ย

จีรนันท์ มะโนแจ่ม

ฟิล์ม

ฉัตรดาว สิทธิผล

บอส

ชนกันต์ พูนศิริวงศ์

อ๊อฟ

ชนะพล สัตยา

อั๋น

ชยพล บุนนาค

บิ๊กบอส

ชวนากร บ่อทรัพย์

ตาต้า

ชาติชาย ชินศรี

แคท

ซอนญ่า สิงหะ

ฌาน

ฌาน์รัชต์ มณฑากูล

เฟิร์น

ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร

บิ๊ก

ณทรรศชัย จรัสมาส

เบิร์ด

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด

ณัฐ

ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์

เติร์ก

ณัฐชนน ภูวนนท์

แนท

ณัฐชา นวลแจ่ม

บิว

ณัฐพล ไรยวงศ์

ไบร์ท

ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์

ลิเบีย

ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ

ด้งเด้ง

ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร

ไต้ฝุ่น

ตากเพชร เลขาวิจิตร

อั้ม

ถิร ชุติกุล

ธัญญ์

ธัญญ์ ธนากร

ส้ม

ธัญสินี พรมสุทธิ์

ธัน

ธันวา สุริยจักร

เขต

ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส

วิน

ธาวิน เยาวพลกุล

โบกัส

ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์

ธีร์

ธีร์ วณิชนันทธาดา

ไม้

นนทพันธ์ ใจกันทา

อู๋

นวพล ภูวดล

ไอซ์

นิธิศ วงศ์เหรียญไทย

บัว

บัวบูชา ปุณณนันท์

มิ้นท์

บารมิตา สาครจันทร์

เติ้ล

ปิติพน พรตรีสัตย์

มะเหมี่ยว

พรชดา เครือคช

ปาแปง

พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์

เซินเจิ้น

พสธร ทรงถาวร

พิม

พิมประภา ตั้งประภาพร

แพตตี้

พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ

แพร

พิไลรัมภา สิริสุรีภัสร์

มิน

พีชญา วัฒนามนตรี

แอมป์

พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์

มินนี่

ภัณฑิรา พิพิธยากร

โดนัท

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

ไมค์

ภัทรเดช สงวนความดี

หมู

ภูษณะ บัวงาม

แพร

มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์

มิกค์

มิกค์ ทองระย้า

ยูโร

ยศวรรธน์ ทะวาปี

น้ำ

รพีภัทร เอกพันธ์กุล

เอก

รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง

พลอย

รัญดภา มันตะลัมพะ

โอ๊ต

รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน

เอี๊ยม

วรรษพร วัฒนากุล

ฐิสา

วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร

โน้ต

วัชรบูล ลี้สุวรรณ

วี

วีรภาพ สุภาพไพบูลย์

พอร์ช

ศรัณย์ ศิริลักษณ์

เวียร์

ศุกลวัฒน์ คณารศ

สิงโต

สกลรัฐ พันเทศ

เกรท

สพล อัศวมั่นคง

เบน

สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ

เมย์

สิรินทร์ ก่อเกียรติ

เพชรหอม

สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์

ฝ้าย

สุภาพร มะลิซ้อน

หลุยส์

หลุยส์ เฮสดาร์ซัน

เข้ม

หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล

สา

อนิสา นูกราฮา

หนุ่ม

อนุวัต เฟื่องทองแดง

อ๋อม

อรรคพันธ์ นะมาตร์

เบลล่า

อราเบลล่า สิตานัน เกรโกรี่

ทับทิม

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

แบงค์

อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

นัส

อานัส ฬาพานิช

ฟ้า

อิงฟ้า เกตุคำ

เซฟ / แคท

เซฟฟานี่ อาวะนิค

เติม

เติมเศวตชัย นาคสุข

แซมมี่

แซมมี่ เคาวเวลล์