ORBIT INFLUENCERS

เราทำงานร่วมกับ KOL (Key Opinion Leader) เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเมือง รวมถึงขวัญใจชาวต่างจังหวัด (Local Celebrities) ที่มีอิทธิพล ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ด้วยการใช้หลักการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจแนวใหม่ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

:: Lifestyle , Hobby , Cooking , Pet , DIY ::

บิ๊กเอ็ม

กฤตฤทธิ์ บุตรพรม

เตย

กัญญกร พินิจ

ตาล

กัญญา รัตนเพชร์

เกรซ

กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า

เกี่ยวก้อย

ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์

กวาง

จิรพรรณ บุญชิต

เจ็มส์

จิรายุ ขุนรักษ์

ยุ้ย

จีรนันท์ มะโนแจ่ม

บอส

ชนกันต์ พูนศิริวงศ์

รุ้ง

ชนัญญา พงษ์นาค

ตาต้า

ชาติชาย ชินศรี

ด้า

ชาลิสา อแมนด้า ออบดัม

แคท

ซอนญ่า สิงหะ

ไอซ์

ณธษา เวชประสิทธิ์

ณัฐ

ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์

แนท

ณัฐชา นวลแจ่ม

จินนี่

ณิชารีย์ พัดทอง

นาว

ทิสานาฏ ศรศึก

เหม่เหม

ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล

เอย

ธัญญาภรณ์ เลาหมนตรี

หยก

ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์

ส้ม

ธัญสินี พรมสุทธิ์

ธีร์

ธีร์ วณิชนันทธาดา

อิงอิง

นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์

ฝ้าย

นิชานันท์ ฝั้นแก้ว

ซูกัส

บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์

บัว

บัวบูชา ปุณณนันท์

มิ้นท์

บารมิตา สาครจันทร์

แบมแบม

บุตรี กัลย์จารึก

โย

ปราณวรินทร์ ปามี

บอม

พงศกร โตสุวรรณวัฒนา

พลอย

พลอยไพลิน ตั้งประภาพร

เซินเจิ้น

พสธร ทรงถาวร

พิม

พิมประภา ตั้งประภาพร

แพตตี้

พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ

ตูน

พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์

แพร

พิไลรัมภา สิริสุรีภัสร์

มิน

พีชญา วัฒนามนตรี

มินนี่

ภัณฑิรา พิพิธยากร

แพร

มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์

แน้น

มนัชนันท์ สรรพยานุวัฒน์

มอส

มอส รัศมี

เอี๊ยม

วรรษพร วัฒนากุล

ฐิสา

วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร

โน้ต

วัชรบูล ลี้สุวรรณ

มะนาว

ศรศิลป์ มณีวรรณ์

เวียร์

ศุกลวัฒน์ คณารศ

เกรท

สพล อัศวมั่นคง

เตเต้

สมชาย สายอุทา

ต้อง

สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย

เมย์

สิรินทร์ ก่อเกียรติ

เพชรหอม

สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์

สา

อนิสา นูกราฮา

หนุ่ม

อนุวัต เฟื่องทองแดง

อ๋อม

อรรคพันธ์ นะมาตร์

โตส

อัครัช จิตตะศิริ

อ้อม

อังคณา วรรัตนาชัย

เกณฑ์

เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์