ORBIT INFLUENCERS

เราทำงานร่วมกับ KOL (Key Opinion Leader) เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเมือง รวมถึงขวัญใจชาวต่างจังหวัด (Local Celebrities) ที่มีอิทธิพล ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ด้วยการใช้หลักการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจแนวใหม่ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

:: Beauty , Fashion ::

แก้ม

กวินตรา โพธิจักร

เตย

กัญญกร พินิจ

ตาล

กัญญา รัตนเพชร์

แก้วใส

กันยวีร์ กิตติพรภาณุวงศ์

เกรซ

กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า

ขอขวัญ

ขอขวัญ เรสตอล

จาด้า

จาด้า อินโตร์เร

กวาง

จิรพรรณ บุญชิต

ยุ้ย

จีรนันท์ มะโนแจ่ม

รุ้ง

ชนัญญา พงษ์นาค

ด้า

ชาลิสา อแมนด้า ออบดัม

แคท

ซอนญ่า สิงหะ

คุกกี้

ญดา สุวรรณปัฏนะ

เฟิร์น

ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร

ไอซ์

ณธษา เวชประสิทธิ์

เฟิร์น

ณัฐชยกานต์ ปากหวาน

แนท

ณัฐชา นวลแจ่ม

ลิเบีย

ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ

เปรี้ยว

ทัศนียา การสมนุช

นาว

ทิสานาฏ ศรศึก

เอย

ธัญญาภรณ์ เลาหมนตรี

หยก

ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์

ส้ม

ธัญสินี พรมสุทธิ์

นะโม

ธันวาพร นาสมบัติ

ฝ้าย

นิชานันท์ ฝั้นแก้ว

ซูกัส

บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์

มิ้นท์

บารมิตา สาครจันทร์

แบมแบม

บุตรี กัลย์จารึก

เกรซ

บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์

เนย

ปภาดา กลิ่นสุมาลย์

โย

ปราณวรินทร์ ปามี

น้ำฝน

ปริตา ไชยรักษ์

แจมมี่

ปาณิชดา แสงสุวรรณ

โดนัท

ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล

แพน

พรสวรรค์ มะทะโจทย์

พีพี

พัชญา เพียรเสมอ

เกรซ

พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์

พิม

พิมประภา ตั้งประภาพร

แพตตี้

พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ

ตูน

พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์

มิน

พีชญา วัฒนามนตรี

มินนี่

ภัณฑิรา พิพิธยากร

ไหมแพร

ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด

แพร

มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์

แพร

มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์

แน้น

มนัชนันท์ สรรพยานุวัฒน์

มุก

มุกดา นรินทร์รักษ์

พลอยทราย

รวิสรา สวยสมเรียม

พลอย

รัญดภา มันตะลัมพะ

เอี๊ยม

วรรษพร วัฒนากุล

อิงฟ้า

วรวีร์ หนูแป้นน้อย

ฐิสา

วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร

มะนาว

ศรศิลป์ มณีวรรณ์

เจด้า

ศรัณย่า ชุณหศาสตร์

เมย์

สิรินทร์ ก่อเกียรติ

หมิว

สิริลภัส กองตระการ

ฟิฟิล์ม

สิริอมร อ่อนคูณ

เพชรหอม

สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์

ฝ้าย

สุภาพร มะลิซ้อน

สา

อนิสา นูกราฮา

โม

อมีนา พินิจ

เบลล่า

อราเบลล่า สิตานัน เกรโกรี่

ทับทิม

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

แม็กกี้

อาภา ภาวิไล

ฮาน่า

ฮาน่า ลีวิส

เจส

เจสสิก้า สมปอง เอสพินเนอร์

เซฟ / แคท

เซฟฟานี่ อาวะนิค

แพรว

เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค

ตังเม

เมธาวี ธีรกุล

โบว์

เมลดา สุศรี

แซมมี่

แซมมี่ เคาวเวลล์

ใจบัว

ใจบัว ฮิดดิง