ORBIT INFLUENCERS

เราทำงานร่วมกับ KOL (Key Opinion Leader) เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเมือง รวมถึงขวัญใจชาวต่างจังหวัด (Local Celebrities) ที่มีอิทธิพล ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ด้วยการใช้หลักการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจแนวใหม่ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

:: Parenting , Kid , Family ::

ก้อง

ก้อง ห้วยไร่

เจ็มส์

จิรายุ ขุนรักษ์

เมฆ

จุติ จำเริญเกตุประทีป

ปูน

ช่อฟ้า เหล่าอารยะ

เบิร์ด

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด

โบกัส

ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์

ต้นน้ำ

บัณฑิฏา สันตยารมณ์

แอมป์

พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์

มินนี่

ภัณฑิรา พิพิธยากร

แน้น

มนัชนันท์ สรรพยานุวัฒน์

แชป

วรากร ศวัสกร

โน้ต

วัชรบูล ลี้สุวรรณ

พอร์ช

ศรัณย์ ศิริลักษณ์

เวียร์

ศุกลวัฒน์ คณารศ

เตเต้

สมชาย สายอุทา

อ๋อม

อรรคพันธ์ นะมาตร์

เซฟ / แคท

เซฟฟานี่ อาวะนิค