พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันเฉลิมพระชนมพรรษา